Agrobioheat

Promoting danesssthe penetration of agrobiomass en danes

By - admin

AgroBioHeat-guiden “Agro-industrielle restprodukter til energi” er udgivet

Den spanske biomasseforening (AVEBIOM) og Center for Forskning og Teknologi Hellas (CERTH) har netop udgivet vejledningen “Agroindustrielle restprodukter til energi”. Vejledningen blev udført inden for rammerne af AgroBioHeat-projektet (finansieret med Horizon H2020-programmet under G.A. 818369), som har til formål at fremme udviklingen af ​​agrobiomasse i europæiske landdistrikter. Når vi taler om agroindustrielle faste biobrændsler, forstås der forarbejdningsrester af landbrugsprodukter i

By - karampinis

PRESSEMEDDELELSE: AgroBioHeats Straw to Energy guide er tillængelig

Aarhus den 30. november 2020 Food & Bio Cluster Denmark har netop i samarbejde med Teknologisk Institut og Centre for Research and Technology Hellas udgivet publikationen “Straw to Energy – Technologies, policy and innovation in Denmark” – en opdateret version af en tidligere publikation fra Innovationsnetværket for Biomasse (2011) om Danmarks kompetencer inden for anvendelse af halm til energiformål. Formålet

By - Louise Krogh Johnson

AgroBioHeat på European Bioenergy Future 2020

I November 2020 vil projekterne AgroBioHeat og BIOFIT gå sammen og støtte konferencen European Bioenergy Future (EBF) 2020 Conference ved at organisere en fælles workshop. European Bioenergy Future Konferencen European Bioenergy Future (EBF) er et arrangement, der finder sted hvert andet år, organiseret af Bioenergy Europe. Det er åbent for alle med interesse I marked og lovgivning for bioenergi. I foregående år har mere end 200

By - Louise Krogh Johnson

Grenafklip bliver til varme i Penedès: En europæisk succeshistorie

Europæiske interessenter fra hele værdikæden inden for agrobiomasse til energi samledes fra 25. – 27. februar i Vilafranca del Penedès nær Barcelona til en demonstrationsworkshop i det europæiske projekt AgroBioHeat. Ifølge Manolis Karampinis, forskningsassistent ved Centre for Research and Technology Hellas og koordinator for AgroBioHeat projektet, er Vilafranca blevet valgt som vært for det tredje projektmøde (25. – 26. februar)

By - Louise Krogh Johnson

AgroBioHeat projektet vil gerne høre fra dig!

Fra februar til april 2020 skrider AgroBioHeat projektet frem til en vigtig milepæl i forhold til at indsamle indsigter i den sociale forståelse af anvendelsen af agro-biomasse til opvarmning. AgroBioHeat udfører en web-baseret survey der skal indfange den offentlige holdning til opvarmning fra restbiomasse fra landbruget. Udover at indfange de eksisterende opfattelser og intentioner om handling er det surveyens formål

By - admin

AgroBioHeat – Et nyt Horizon 2020 projekt til promovering af varmeproduktion fra restbiomasse fra landbruget i Europa

Erstatning af fossile brændsler med restbiomasse fra landbrug er én mulighed for grøn omstilling inden for varmeproduktion – især i landområder. AgroBioHeat er et nyt projekt finansieret i EU’s rammeprogram Horizon 2020, der skal frembringe en platform med information og best practice eksempler, der kan fremme øget anvendelse af biomasse fra landbrug til opvarmning. Baggrund Varmesektoren bliver ofte overset i

Scroll Up