Agrobioheat

Promoting danesssthe penetration of agrobiomass en danes

By - Louise Krogh Johnson

AgroBioHeat på European Bioenergy Future 2020

I November 2020 vil projekterne AgroBioHeat og BIOFIT gå sammen og støtte konferencen European Bioenergy Future (EBF) 2020 Conference ved at organisere en fælles workshop. European Bioenergy Future Konferencen European Bioenergy Future (EBF) er et arrangement, der finder sted hvert andet år, organiseret af Bioenergy Europe. Det er åbent for alle med interesse I marked og lovgivning for bioenergi. I foregående år har mere end 200

By - Louise Krogh Johnson

Grenafklip bliver til varme i Penedès: En europæisk succeshistorie

Europæiske interessenter fra hele værdikæden inden for agrobiomasse til energi samledes fra 25. – 27. februar i Vilafranca del Penedès nær Barcelona til en demonstrationsworkshop i det europæiske projekt AgroBioHeat. Ifølge Manolis Karampinis, forskningsassistent ved Centre for Research and Technology Hellas og koordinator for AgroBioHeat projektet, er Vilafranca blevet valgt som vært for det tredje projektmøde (25. – 26. februar)

By - Louise Krogh Johnson

AgroBioHeat projektet vil gerne høre fra dig!

Fra februar til april 2020 skrider AgroBioHeat projektet frem til en vigtig milepæl i forhold til at indsamle indsigter i den sociale forståelse af anvendelsen af agro-biomasse til opvarmning. AgroBioHeat udfører en web-baseret survey der skal indfange den offentlige holdning til opvarmning fra restbiomasse fra landbruget. Udover at indfange de eksisterende opfattelser og intentioner om handling er det surveyens formål

Scroll Up