Agrobioheat

Promoting danesssthe penetration of agrobiomass en danes

By - admin

AgroBioHeat-guiden “Agro-industrielle restprodukter til energi” er udgivet

Den spanske biomasseforening (AVEBIOM) og Center for Forskning og Teknologi Hellas (CERTH) har netop udgivet vejledningen “Agroindustrielle restprodukter til energi”. Vejledningen blev udført inden for rammerne af AgroBioHeat-projektet (finansieret med Horizon H2020-programmet under G.A. 818369), som har til formål at fremme udviklingen af ​​agrobiomasse i europæiske landdistrikter. Når vi taler om agroindustrielle faste biobrændsler, forstås der forarbejdningsrester af landbrugsprodukter i

By - admin

AgroBioHeat – Et nyt Horizon 2020 projekt til promovering af varmeproduktion fra restbiomasse fra landbruget i Europa

Erstatning af fossile brændsler med restbiomasse fra landbrug er én mulighed for grøn omstilling inden for varmeproduktion – især i landområder. AgroBioHeat er et nyt projekt finansieret i EU’s rammeprogram Horizon 2020, der skal frembringe en platform med information og best practice eksempler, der kan fremme øget anvendelse af biomasse fra landbrug til opvarmning. Baggrund Varmesektoren bliver ofte overset i

Scroll Up