Agrobioheat

Promoting danesssthe penetration of agrobiomass en danes

Hjem > Målsætninger

Målsætninger

At øge  anvendelsen af restbiomasse fra landbrug ved at understøtte otte flagskibsprojekter og igangsætte mere end 80 initiativer.

At øge  tilliden til eksisterende løsninger blandt interessenter.

At kommee  med vejledninger og anbefalinger til lovgivere på regionalt, nationalt og EU niveau for at give en grundlæggende forståelse og medvirke til at overvinde barriererne for mere udbredt anvendelse af restbiomasse til varmeproduktion.

At påvirke  revideringen af Ecodesign Regulativet for biomassekedler og implementering af emissionsgrænser for kedler fra 500 kW til 1 mW.

At forstå den sociale accept eller mangel på samme af teknologierne.

At promovere forandringer i opfattelsen hos forskellige interessenter i værdikæderne og give dem redskaber til at udrulle projekter og teknologier.

At øge konkurrenceevnen for europæiske kedelproducenter og installatører.

At promovere   synligheden af varmeproduktion baseret på restbiomasse fra landbruget til et større publikum, herunder både kerneinteressenter og den almene befolkning.

Scroll Up