Agrobioheat

Promoting danesssthe penetration of agrobiomass en danes

By - karampinis

PRESSEMEDDELELSE: AgroBioHeats Straw to Energy guide er tillængelig

Aarhus den 30. november 2020

Food & Bio Cluster Denmark har netop i samarbejde med Teknologisk Institut og Centre for Research and Technology Hellas udgivet publikationen “Straw to Energy – Technologies, policy and innovation in Denmark” – en opdateret version af en tidligere publikation fra Innovationsnetværket for Biomasse (2011) om Danmarks kompetencer inden for anvendelse af halm til energiformål. Formålet med den nye publikation at promovere dansk halmteknologi – og viden ude i verden. 

Publikationen er lavet i regi af EU-projektet AgroBioHeat, der arbejder for øget anvendelse af restprodukter fra landbrug til lokal energiproduktion som en del af omstillingen væk fra fossile brændsler. Halm er et CO2 neutralt brændsel forstået på den måde, at afbrænding ikke udleder mere CO2 til atmosfæren, end planten har absorberet under sin vækst. Dette gør halm til et mere klimavenligt alternativ end olie, naturas eller kul, som stadig anvendes mange steder til opvarmning af bygninger, stalde, drivhuse eller til fjernvarme eller elektricitetsproduktion, hvis det bruges lokalt. 

Danmark har anvendt halm til energiproduktion i mere end 40 år, og vores teknologi og know-how er den bedste i verden på området. Mange andre europæiske lande har kornproduktion og dermed potentiale for at udnytte halmen, men halm er et vanskeligt brændsel og folk mangler i mange tilfælde viden om teknologier, logistik, opbevaring, etc. Ideen bag publikationen er derfor at give forståelse af, hvordan vi gør i Danmark, så man kan replicere det selv andre steder.

Ud over beskrivelserne af forskellige teknologier er der også fokus på de politiske bestemte rammebetingelser i Danmark, der over tid har været afgørende for at halm, cirka 40 år efter man startede, stod for 21 PJ energi eller ca. 12 procent af energiproduktionen fra biomasse i 2018 (kilde: Danmarks Statistik). Derudover er der inkluderet beskrivelser af en række andre teknologier til anvendelse af halm end afbrænding – blandt andet i biogasanlæg – samt et kapitel om kulstofindholdet i jorden, når halmen fjernes.

Endelig indeholder publikationen en lang liste over virksomheder, der arbejder med halm på forskellige måder og kan være leverandører til nye halmværdikæder i udlandet. Langt størstedelen af virksomhederne, der fremgår i publikationen, er danske, og den kan således anvendes i eksportøjemed af danske organisationer og virksomheder kvit og frit.

Publikationen er i øjeblikket tilgængelig på engelsk og rumænsk, men vil i begyndelsen af det nye ligeledes blive tilgængelig på fransk, spansk, ukrainsk, græsk og kroatisk. Hold øje med projektets sociale medier Facebook, Twitter or LinkedIn eller besøg www.agrobioheat.eu.

Der er tre fagpublikationer mere på vej om agro-industrielle restprodukter (olivensten, solsikkeskaller, m.m.), restprodukter fra majs og afklip fra frugt – og vinplantager. Sælger du udstyr, der passer til en/flere af disse biomasser, så kontakt Louise Krogh Johnson omkring at blive listet i publikationerne.

Kontaktinformation

Louise Krogh Johnson
Business Development Manager
Food & Bio Cluster Denmark
M: +45 2154 5909
E: lkj@foodbiocluster.dk

Skriv et svar

Your email address will not be published.
*
*

Scroll Up