Agrobioheat

Promoting danesssthe penetration of agrobiomass en danes

Hjem  >  Opsummering

Opsummering

| AgroBioHeat  projektet har til formål at fremme anvendelsen af restbiomasse fra landbruget til varmeproduktion i Europa. Restbiomasse fra landbruget er en stor, uudnyttet og lokalt tilgængelig ressource, som kan understøtte opnåelsen af de europæiske klima – og energimålsætninger, mens det samtidig bidrager til erhvervsudvikling i landområder og cirkulær økonomi.
Aktiviteterne vil primært finde sted i seks europæiske lande: Grækenland, Spanien, Frankrig, Rumænien, Kroatien og Ukraine. Bevægelsen skal komme ved øget engagement af interessenter, koordinering af interesser og skabelsen af rammebetingelser, der imødekommer udbredelsen af restbiomasse fra landbrug til opvarmning af forskellige typer bygninger. På EU niveau vil projektet komme med konkrete anbefalinger til lovgivning omkring effektivitet og emissioner for teknologier til afbrænding af agrobiomasse til relevante myndigheder, der arbejder på ny lovgivning.

Scroll Up