Agrobioheat

Promoting danesssthe penetration of agrobiomass en danes

By - admin

AgroBioHeat – Et nyt Horizon 2020 projekt til promovering af varmeproduktion fra restbiomasse fra landbruget i Europa

Erstatning af fossile brændsler med restbiomasse fra landbrug er én mulighed for grøn omstilling inden for varmeproduktion – især i landområder. AgroBioHeat er et nyt projekt finansieret i EU’s rammeprogram Horizon 2020, der skal frembringe en platform med information og best practice eksempler, der kan fremme øget anvendelse af biomasse fra landbrug til opvarmning.

Baggrund

Varmesektoren bliver ofte overset i EU’s anstrengelser inden for den grønne omstilling, men varme udgør 51% af energiforbruget og bidrager med en samlet CO₂-udledning på 27 %. Mere end 80 % af varmeforbruget er i dag baseret på ikke-vedvarende energikilder. Bioenergi er den klart største vedvarende energikilde til varme (88 %) og for at nå 2030 målene for grøn omstilling inden for varmeproduktion, skal der introduceres nye tiltag.

Landområder, der også ofte overses, er ideelle steder til implementering af vedvarende varmeløsninger baseret på biomasse fra landbrug, som der ofte er rigelige mængder af på landet. Udnyttelse af restbiomasse fra landbrug og fødevareproduktion i form af f.eks. halm, skaller, eller deciderede energiafgrøder, etc. kan under de rette forhold være et godt alternativ til kul eller olie både klimamæssigt, økonomisk og i forhold til lokal beskæftigelse. Rent teknologisk findes der i dag moderne varmeløsninger med høj effektivitet og lave emissioner, som kan løse opgaven.

Trods fordelene er det dog i store dele af Europa ikke særlig udbredt praksis af forskellige årsager; begrænset viden om teknologier, opfattelsen af agro-biomasse som et besværligt brændsel, manglende forsyningskæder og dårlige rammebetingelser eller uklarhed over lovgivningen på området.

AgroBioHeat projektet

AgroBioHeat projektet er designet som en ”værktøjskasse” for alle, der måtte have interesse i evt. at anvende denne type biomasse til varmeproduktion i mindre skala (op til 1 mW). De fleste aktiviteter for udbredelse af teknologier til formålet vil finde sted i Kroatien, Frankrig, Grækenland, Rumænien, Spanien og Ukraine, hvor lokale AgroBioHeat projektpartnere vil understøtte en række endnu ikke identificerede projekter.

Nogle af de vigtigste aktiviteter i AgroBioHeat projektet er: engagement af lokale interessenter og understøttelse af otte flagskibsinitiativer i de ovennævnte lande, promovering og synlighed af succescases, lave anbefalinger til lovgivning, og tiltag, der skal synliggøre varmeproduktion fra restbiomasse fra landbruget på relevante messer samt uddannelsesaktiviteter af potentielle brugere af teknologier. På lovgivningssiden er målet ligeledes at anbefale grænseværdier for emissioner fra biomassekedler baseret på en række tests i partnernes faciliteter eller fungerende anlæg, såvel som feedback fra producenter til inklusion i revideringen af Ecodesign direktivet.

Projektkonsortiet inkluderer 13 partnere fra ni europæiske lande med en bred vifte af kompetencer og baggrunde, fra biomasse og bioenergi, vedvarende energi eller landbrug, foreninger og klynger, til tekniske partnere med baggrunde fra biomasse og energi til de sociale videnskaber og endelig en virksomhed, der udbyder biomassevarmeløsninger (installation og drift). 

Partnerne er: Centre for Research and Technology Hellas – CERTH (Grækenland) – projektkoordinator, Fundación CIRCE (Spanien), Spanish Biomass Association – AVEBIOM (Spanien), BIOS BIOENERGIESYSTEME (Østrig), Agro Business Park (Danmark), Bioenergy Europe (Belgien), Green Energy Cooperative – ZEZ (Kroatien), Green Energy Innovative Biomass Cluster (Rumænien), INASO-PASEGES (Greece), Bioenergy Association of Ukraine – UABio (Ukraine), White Research (Belgien), Agronergy (Frankrig) and Association of Local Initiatives in the field of Energy and Environment – AILE (Frankrig).

AgroBioheat konsortiet har allerede haft kick-off møde den 15. – 16. januar 2019 i Thessaloniki i Grækenland med deltagelse fra alle partnerorganisationer. Mødet lagde et fundament for projektaktiviteterne, som forventes at få positiv indvirkning på udbredelsen af varmeløsninger med anvendelse af restbiomasse fra landbruget. Ydermere havde projektpartnerne mulighed for at besøge en græsk installation: Imathia Horticulture Centre of AGRIS Horticulture. Virksomhedens tre hektar store drivhus til stiklinger er opvarmet næsten udelukkende med restbiomasse (piller af solsikkeskaller), hvilket har givet 20-30% besparelser ifht. opvarmning med olie.

Mere information og kontakt

AgroBioHeat projektet startede 1. januar 2019 og løber i tre år. Projektet er finansieret under den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings – og innovationsprogram under Grant Agreement Nr. 818369.

Kontaktperson: Manolis Karampinis (AgroBioHeat projektkoordinator). Centre for Research and Technology Hellas / Chemical Process and Energy Resources Institute.

Phone: +30 211 1069500.

Email: karampinis (at) certh.gr


Skriv et svar

Your email address will not be published.
*
*

Scroll Up