Agrobioheat

Promovarea soluțiilor de încălzire pe biomasă agricolă în zonele rurale europene

By - admin

AgroBioHeat – un proiect Horizon 2020 pentru promovarea soluțiilor de încălzire bazate pe agrobiomasă în zonele rurale din Europa

Înlocuirea combustibililor fosili cu agrobiomasă poate fi o opțiune promițătoare pentru decarbonizarea sectorului de încălzire, în special în zonele rurale. AgroBioHeat este un nou proiect UE finanțat prin programul Horizon 2020, care are ca scop furnizarea unei platforme cuprinzătoare pentru depășirea barierelor și pentru sprijinirea preluării pe piață a încălzirii cu agrobiomasă.

Context

Sectorul încălzirii este adesea neglijat în eforturile generale ale UE de decarbonizare a economiei; cu toate acestea, sectorul reprezintă 51% din consumul final de energie, contribuie cu aproximativ 27% din emisiile de carbon ale UE și mai mult de 80% din consumul sectorului se bazează pe surse fosile. Energia bio este de departe cea mai importantă contribuție (88%) la energia regenerabilă din sectorul de încălzire. Pentru a respecta obiectivele UE 2030 privind energia regenerabilă și reducerea emisiilor trebuie depuse eforturi suplimentare pentru decarbonizarea sectorului de încălzire.

Zonele rurale sunt, de asemenea, adesea trecute cu vederea în tranziția energetică. Cu toate acestea, zonele rurale sunt ideale pentru dezvoltarea de soluții de încălzire regenerabile bazate pe anumite tipuri de resurse de biomasă: agrobiomasă. Agrobiomasa în diferitele sale forme (de exemplu, paiele, tăierile, reziduurile agroindustriale, culturile energetice etc.) este abundentă în zonele rurale, asigură alimentarea cu combustibil și asigură lanțurile scurte de aprovizionare. Astfel creează condiții favorabile pentru sustenabilitatea economică și ecologică. Utilizarea energiei din agrobiomasă poate avea, de asemenea, un impact social pozitiv, în special crearea de locuri de muncă locale. În sfârșit, din punct de vedere tehnologic, sunt disponibile soluții moderne de încălzire care pot utiliza agrobiomasa cu emisii reduse și eficiență ridicată.

În ciuda acestor avantaje, absorbția pe piață a încălzirii prin agrobiomasă este lentă din diverse motive: conștientizarea limitată a opțiunilor tehnologice, percepția agrobiomasei ca fiind un combustibil dificil de utilizat, dificultățile de adaptare a ofertei și a cererii și lipsa unei viziuni clare și a unui sprijin clar din partea factorilor de decizie. Cazuri de succes există, dar au o vizibilitate limitată și sunt rareori cunoscute dincolo de zona lor de operare.

Proiectul AgroBioHeat

Proiectul AgroBioHeat a fost conceput ca un set de instrumente pentru depășirea acestor bariere și crearea unui cadru favorabil pentru utilizarea extinsă a soluțiilor de încălzire cu agrobiomasă. Majoritatea activităților de proiect care vizează promovarea încălzirii prin agrobiomasă vor fi implementate în șase țări multiplicatoare: Croația, Franța, Grecia, România, Spania și Ucraina.

Activitățile care vor fi întreprinse de proiectul AgroBioHeat sunt: angajarea actorilor locali și asistență tehnică pentru 8 inițiative de încălzire cu agrobiomasă selectate în țările multiplicatoare, promovarea și vizibilitatea cazurilor de succes, elaborarea recomandărilor de politică națională respectiv conștientizarea și acțiunile de încurajare, inclusiv participarea la târgurile relevante, vizite la cazuri de succes și cursuri de formare.

În ceea ce privește dezvoltarea de politici, AgroBioHeat intenționează, de asemenea, să propună stabilirea limitelor de emisie pentru cazanele pe agrobiomasă, pe baza mai multor campanii de testare la instalațiile partenerilor sau la instalațiile de exploatare, precum și pe baza feedback-ul producătorului, și de a include aceste aspecte cu ocazia revizuirii Regulamentul Ecodesign.

Consorțiul de proiect include 13 parteneri din 9 țări europene cu o gamă largă de competențe și experiențe, asociații și clustere din domeniul biomasei și a energiei bio, a surselor regenerabile de energie sau din domeniul agriculturii, parteneri tehnici de cercetare cu experiență în domeniul biomasei și energiei bio, și, în final, companii care furnizează soluții de încălzire bazate pe biomasă. Partenerii de proiect sunt: Centrul de Cercetare și Tehnologie Hellas – CERTH (Grecia) – coordonator de proiect, Fundación CIRCE (Spania), Asociația Spaniolă pentru Biomasă – AVEBIOM (Spania), BIOS BIOENERGIESYSTEME (Austria), Bioenergy Europe (Belgia), Cooperativa pentru Energie Verde – ZEZ (Croația), Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy (România), INASO-PASEGES (Grecia), Asociația de Bioenergie din Ucraina – UABio și Asociația inițiativelor locale în domeniul energiei și a mediului – AILE (Franța).

Consorțiul AgroBioHeat a avut deja o întâlnire inițială în perioada 15-16 ianuarie 2019 în Salonic, Grecia. La întâlnire au participat reprezentanți ai tuturor organizațiilor participante și au pus bazele pentru începerea mai multor activități de proiect care urmăresc să aibă un impact pozitiv asupra implementării soluțiilor de încălzire pe agrobiomasă. În plus, partenerii proiectului au avut ocazia să viziteze un caz concret de încălzire pe agrobiomasă din Grecia: Centrul de Horticultură Imathia al firmei AGRIS. Grădina de 3 hectare a companiei este încălzită aproape exclusiv prin utilizarea de agrobiomasă (peleți de floarea-soarelui), ceea ce duce la economii semnificative de costuri (20-30%) în comparație cu păcura grea.

Datele de contact și informații suplimentare

Proiectul AgroBioHeat a început în data de 1 ianuarie 2019 și va dura trei ani. Acest proiect a primit finanțare din programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene Horizon 2020 în temeiul acordului de finanțare nr. 818369.

Persoana de contact: Manolis Karampinis (coordonator proiect Agrobioheat).

Centrul de Cercetare și Tehnologie Hellas/ Institutul de Chimie și Resurse Energetice – CERTH.

Telefon: +30211 1069500

Email: karampinis (at) certh.gr

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.
*
*

Scroll Up