Agrobioheat

Promoting the penetration of agrobiomass heating in European rural areas

By - admin

Medijsko priopćenje: AgroBioHeat – novi Obzor 2020 projekt za promicanje rješenja za grijanje na bazi agrobiomase u Europi

Zamjena fosilnih goriva s agrobiomasom može biti obećavajuća opcija za dekarbonizaciju sektora grijanja, pogotovo u ruralnim područjima. AgroBioHeat je novi EU projekt financiran kroz Obzor 2020 koji ima cilj pružiti sveobuhvatnu platformu za prevladavanje prepreka i podržati tržišno prihvaćanje za grijanje na agrobiomasu.

Pozadina

Sektor grijanja često se zanemaruje u sveukupnim naporima EU-a za dekarbonizaciju svog gospodarstva; međutim, ona iznosi 51 % ukupne potrošnje energije, doprinosi oko 27 % emisija ugljičnog dioksida u EU, a još uvijek više od 80 % potrošnje sektora temelji se na neobnovljivim izvorima energije. Bioenergija je daleko vodeći (88%) prinosnik obnovljivoj energiji u sektoru grijanja. Ispunjavanje EU 2030 ciljeva za obnovljivu energiju i smanjenje emisija znači da je potrebno uložiti dodatne napore u dekarbonizaciju sektora grijanja.

Ruralna područja često su zanemarena u energetskoj tranziciji. Međutim, ona su idealna za razvoj obnovljivih rješenja grijanja temeljena na određenom tipu izvora biomase: agrobiomasa. Agrobiomasa u svojim različitim oblicima (npr. slama, ostaci obrezivanje voćnjaka, agroindustrijski ostaci kao što su maslinove koštice i ljuske oraha, energetski usjevi, itd.) može biti u izobilju u ruralnim područjima, osiguravajući tako i adekvatnu opskrbu gorivom i kratke lance opskrbe koji stvaraju povoljne uvjete za gospodarsku i ekološku održivost. Energetsko iskorištavanje agrobiomase također može imati pozitivan društveni učinak, osobito stvaranje novih radnih mjesta na lokalnoj razini. Naposljetku, s tehnološke strane, dostupna su suvremena rješenja za grijanje koja mogu iskoristiti agrobiomasu s niskim emisijama i visokom učinkovitošću.

Usprkos ovim prednostima, tržišno prihvaćanje grijanja na agrobiomasu sporo je iz različitih razloga: ograničena svijest o tehnološkim mogućnostima, percepcija agrobiomase kao teško gorivo za korištenje, poteškoće u usklađivanju ponude i potražnje te nedostatak jasne vizije i potpore kreatora politike. Uspješni slučajevi postoje, ali imaju ograničenu vidljivost i rijetko su poznati izvan njihovog područja djelovanja.

AgroBioHeat projekt

AgroBioHeat projekt je osmišljen kao alat za prevladavanje tih prepreka i stvaranje povoljnog okvira za opsežno uvođenje rješenja za grijanje na agrobiomasu. Većina projektnih aktivnosti koje imaju za cilj promicanje grijanja na agrobiomasu provodit će se u šest zemalja: Hrvatska, Francuska, Grčka, Rumunjska, Španjolska i Ukrajina.

Neke od najvažnijih aktivnosti koje će poduzeti kroz AgroBioHeat projekt su: uključivanje lokalnih aktera i intenzivna podrška za 8 vodećih inicijativa za grijanje na agrobiomasi u državama koje su obuhvaćene ovim projektom, promicanje i vidljivost uspješnih slučajeva, izrada preporuka nacionalnih politika i aktivnosti podizanja svijesti i osnaživanja, uključujući intenzivno izlaganje grijanja na agrobiomasu na relevantnim sajmovima, posjete uspješno završenim primjerima i treninzi. Posebno s obzirom na politiku, AgroBioHeat također namjerava predložiti ograničenja emisije kotlova na agrobiomasu, na temelju nekoliko testnih kampanja u objektima partnera ili u pogonima postrojenja, kao i povratne informacije proizvođača, za uključivanje u reviziju Uredbe o ekološkom dizajnu.

Projektni konzorcij sastoji se 13 partnera iz 9 europskih zemalja sa širokim spektrom kompetencija i pozadine, od biomase i bioenergije, obnovljivih izvora energije ili poljoprivrednih udruga i klastera, do istraživačkih tehničkih partnera s iskustvom u području biomase i bioenergije, društvenih znanosti i konačno, tvrtka koja pruža rješenja za grijanje (instalacija i rad) temeljene na biomasi. Točnije, partneri su: Centar za istraživanje i tehnologiju Hellas – CERTH (Grčka) – koordinator projekta, CIRCE Fundacija (Španjolska), Španjolsko udruga za biomasu – AVEBIOM (Španjolska), Bioenergetski sustav BIOS (Austrija), Agro poslovni park (Danska), Bioenergija Europe (Belgija)Inovativni klaster biomase za zelenu energiju (Rumunjska), INSAO – PASEGES (Grčka), Ukrajinska bioenergetska udruga – UABio (Ukrajina), Bijelo istraživanje (Belgija), Agroenergija (Francuska) i Udruga lokalnih inicijativa u području energije i okoliša – AILE (Francuska) i Hrvatska (ZEZ). Zelena energetska zadruga koja je partner iz Hrvatske će kroz projekt uz ostale aktivnosti davati smjernice i preporuke za uključivanje građana u financiranju projekata agrobiomase.

AgroBioHeat konzorcij je već imao početni sastanak održan, 15.-16.01.2019, u Thessaloniki, Grčkoj. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih organizacija sudionika i postavljeni su temelji za započinjanje nekoliko projektnih aktivnosti koje imaju za cilj pozitivan utjecaj na implementaciju agrobiomasnih rješenja za grijanje. Osim toga, projektni partneri imali su priliku posjetiti pravi slučaj grijanja agrobiomase u Grčkoj: Centar za hortikulturu Imathia AGRIS hortikulture. Rasadnik tvrtke od 3 hektara grije se gotovo isključivo pomoću agrobiomase (peleti od suncokretove ljuske), što dovodi do značajnih ušteda (20 – 30%) u usporedbi s teškim gorivom.

Pojedinosti o kontaktu i dodatne informacije

AgroBioHeat projekt započeo je 01.01.2019. i trajat će naredne tri godine. Ovaj projekt dobio je sredstva iz Programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 u okviru Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava br. 818369.

Website: www.agrobioheat.eu

Hajdana Rukavina, voditeljica projekta u Hrvatskoj

Zelena energetska zadruga, ZEZ

Email: hajdana.rukavina@zez.coop

Your email address will not be published.
*
*

Scroll Up