Agrobioheat

Promoting the penetration of agrobiomass heating in European rural areas

By - admin

Medijsko priopćenje: AgroBioHeat – novi Obzor 2020 projekt za promicanje rješenja za grijanje na bazi agrobiomase u Europi

Zamjena fosilnih goriva s agrobiomasom može biti obećavajuća opcija za dekarbonizaciju sektora grijanja, pogotovo u ruralnim područjima. AgroBioHeat je novi EU projekt financiran kroz Obzor 2020 koji ima cilj pružiti sveobuhvatnu platformu za prevladavanje prepreka i podržati tržišno prihvaćanje za grijanje na agrobiomasu. Pozadina Sektor grijanja često se zanemaruje u sveukupnim naporima EU-a za dekarbonizaciju svog gospodarstva; međutim, ona iznosi

Scroll Up