Agrobioheat

Promoting the penetration of agrobiomass heating in European rural areas

Naslovna > Ciljevi

Ciljevi

Povećati   korištenje agrobiomase za grijanje za 8 projekata i pokrenuti više od 80 inicijativa.

Povećati  povjerenje među dionicima u rješenjima za grijanje na agrobiomasu.

Osigurati  smjernice i preporuke kreatorima politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kako bi razumjeli i postavili instrumente kojima će prevladati prepreke za napredak sektora grijanja na agrobiomasu

Utjecati na  reviziju Uredbe o ekološkom dizajnu za kotlove na kruta biogoriva i provedbu ograničenja emisija za postrojenja za grijanje od 500 kW do 1 MW.

Razumjeti čimbenike društvene prihvaćenosti i lokalne specifičnosti koje stoje iza uspjeha ili mogu otežati razvoj rješenja za grijanje na agrobiomasu.

Promicati promjene u razmišljanju aktera i klastera lanca vrijednosti te ih osnažiti za primjenu rješenja grijanja na agrobiomasu.

Unaprijediti konkurentnost europskih proizvođača i instalatera toplinskih rješenja za grijanje na biomasu.

Promicati  vidljivost grijanja na agrobiomasu za širu publiku, uključujući ciljane i ključne dionike, kao i širu javnost.

Scroll Up