Agrobioheat

Promoting the penetration of agrobiomass heating in European rural areas

Naslovna > Proračun i financiranje

Proračun i financiranje

EU doprinos: € 2 998 043,75.

Trajanje: siječanj 2019. do prosinca 2021.

AgroBioHeat je projekt koordinacije i podrške (Coordination and Support Action, CSA) koji sufinancira Europska unija u sklopu Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Od strane EU-a financijski doprinosi temelje se na Ugovoru o potpori br. 818369, potpisan između konzorcija projekta i Europske komisije.

Agrobioheat su odabrali nezavisni ocjenjivači pod pozivom H2020-LC-SC3-2018-RES-SingleStage.

Tema – LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020 – Market Uptake support.

Scroll Up