Agrobioheat

Promoting the penetration of agrobiomass heating in European rural areas

By - Lucija Nađ

Održan online Ecodesign webinar u svrhu promicanja grijanja na agrobiomasu


19. Svibnja 2022. godine održana radionica na temu ekodizajna s EU ključnim predavačima u svrhu zagovaranja grijanja na agrobiomasu

Projekt AgroBioHeat u sklopu programa Obzora 2020 organizirao je webinar na kojem se raspravljalo o reviziji Uredba o eko dizajnu kotlova na kruta goriva i mogućem uključivanju ograničenja emisije za kotlove na ne-drvenu biomasu (agrobiomasa) u njegov opseg.

Događaj je predstavio pregled trenutnog zakonodavnog razvoja, revizije ekodizajna i preporuke partnera AgroBioHeat projekta o mogućem uključivanju agrobiomase (npr. koštice masline, miskantusa, rezidbenih ostataka od slame, itd.) u razvoj novih smjernica. Tokom događanja, industrijski stručnjaci i predstavnici nacionalnih udruga raspravljali su zajedno s kreatorima politike o potencijalu agrobiomase i njezinim ograničenjima u kontekstu revizije Uredbe o eko dizajnu 2015/1189.

Događaj je bio namijenjen tvrtkama, udrugama, kreatorima politika i drugim akterima zainteresiranim za razvoj agrobiomase.

Program predavanja možete pronaći na poveznici ispod:

Sudjelovanje na webinaru je bilo besplatno te za više informacija, možete kontaktirati partnere za Hrvatsku, na: contact@zez.coop

Your email address will not be published.
*
*

Scroll Up