Agrobioheat

Promoting the penetration of agrobiomass heating in European rural areas

Konzorcij

ABP. Agro Business Park je danski centar za poduzetništvo i inovacije u proizvodnji hrane i biološkom cirkularnom gospodarstvu. Pomažemo tvrtkama u poslovnim modelima, financiranju, internacionalizaciji i inovacijama.
Pokrećemo inkubatore u Tjeleu, Aarhusu i Kopenhagenu te kao partner sudjelujemo u otprilike 35 nacionalnih projekata i projekata financiranih od strane EU-a, među kojima su Danska mreža za inovacije za bio-izvore (INBIOM) i AgroBioHeat.

Gunnar Mikkelsen
Louise Krogh Johnson
PROJECT MANAGER

Phone: +45 8999 2507
Phone: +45 2154 5909
Fax: +45 8999 2599

lkj@agropark.dk
Susanne Baden Jørgensen

Phone: +45 2521 0812

sbj@agropark.dk
Scroll Up