Agrobioheat

Promoting the penetration of agrobiomass heating in European rural areas

By - Lucija Nađ

Održan drugi sastanak partnera u Zagrebu

Održan je drugi sastanak partnera projekta AgroBioHeat iz programa Obzor 2020 u organizaciji hrvatskog partnera projekta Zelene energetske zadruge (ZEZ) u Zagrebu. Cilj projekta je promicanje rješenja grijanja na agrobiomasu u ruralnim područjima Europe.

                                                              

„Cilj projekta AgroBioHeat je preobraziti sektor ruralnog grijanja korištenjem trenutno nedovoljno iskorištenog autohtonog i obnovljivog izvora energije: agrobiomase. Glavne aktivnosti projekta provodit će se u šest europskih zemalja s jakim poljoprivrednim sektorom – među kojima je i Hrvatska. Hrvatski partner – ZEZ – je pionir u provedbi projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, posebno onih s jakim vezama u lokalnoj zajednici. Do kraja AgroBioHeat-a nastojimo iskoristiti ovo iskustvo u razvoju sektora grijanja u agrobiomasi.” – naglašava glavni koordinator projekta Manolis Karampinis, Centar za istraživanje i tehnologiju u Grčkoj. 

Preko polovice od ukupnog teritorija u Hrvatskoj je poljoprivredno tlo i većinom su to obradive površine. Istra je primjer regije u kojoj je rastuća industrija maslinovog ulja i vina dovela do odgovarajućeg povećanja raspoložive agrobiomase, koja se, međutim, ne upravlja i ne odlaže na odgovarajući način. Koristeći agrobiomasu kao gorivo za grijanje, posebno u javnim zgradama i industrijama koje još uvijek koriste lož ulje, može se pojaviti rješenje za upravljanje tim ostacima, zajedno s lokalnim rastom i održivim razvojem. 

„Danas se na agrobiomasu još uvijek gleda kao otpad, a ne kao resurs koji se može energetski oporabiti. Održivim upravljanjem agrobiomasa može imati pozitivan društveni učinak na zajednicu u stvaranju novih radnih mjesta na lokalnoj razini, a niske emisije i visoka energetska učinkovitost doprinose očuvanju okoliša. Isto tako, promicanje rješenja grijanja na agrobiomasu nas dovodi korak bliže ka većoj uporabi obnovljivih izvora energije, energetskoj neovisnosti te ostvarivanju EU 2030 ciljeva“- ističe Lucija Nađ, stručna suradnica u Zelenoj energetskoj zadruzi.

Tijekom trodnevnog sastanka održane su intenzivne rasprave o aktivnostima koje će partneri u projektu AgroBioHeat provoditi u narednih šest mjeseci; to uključuje, između ostalog: sastanke s lokalnim i regionalnim dionicima, identifikaciju novih inicijativa agrobiomase koje će biti podržane projektom i snažnu prisutnost na relevantnim poljoprivrednim i energetskim sajmovima. Sastanak je uokviren radionicom na temu „Kako crowdfunding iskoristiti za financiranje projekata na agrobiomasu“ i obilaskom prve fotonaponske elektrane u Križevcima, financirane po modelu mikro-zajmova od strane građana te posjetom proizvođača kućanskih peći Senko d.o.o.

„Zelena energetska zadruga će kroz projekt povezati proizvođače i potrošače agrobiomase, zagovarati izmjene zakonodavstva za veće korištenje ovog tipa biogoriva za grijanje, identificirati i osnažiti inicijativu koja bi mogla biti primjer uspješne provedbe projekta na agrobiomasu te dati smjernice i preporuke za uključivanje građana u financiranju projekata agrobiomase“ – naglašava Hajdana Rukavina, voditeljica projekta Zelene energetske zadruge.

Više informacija o predstojećim aktivnostima AgroBioHeat projekta uskoro će biti dostupne na web stranici projekta i društvenim medijima.

Your email address will not be published.
*
*

Scroll Up