Agrobioheat

Προώθηση της διείσδυσης της θέρμανσης με agrobiomass στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές

By - karampinis

Ανοιχτή πρόσκληση για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε πρωτοβουλίες χρήσης αγροτικής βιομάζας για θέρμανση

Από το Νοέμβριο 2019 έως τον Μάϊο 2020, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Ινστιτούτο Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ) ανακοινώνουν ανοιχτή πρόσκληση υποστήριξης νέων, πρωτοποριακών πρωτοβουλιών παραγωγής θερμότητας σε μικρής κλίμακας μονάδες με χρήση αγροτικής βιομάζας.


Πρωτοποριακές πρωτοβουλίες

Οι πρωτοποριακές πρωτοβουλίες που στοχεύει να υποστηρίξει το έργο AgroBioHeat θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Να αφορούν παραγωγή θερμότητας (θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης, θερμότητα ή ατμός διεργασιών) σε εφαρμογές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά, έως 1000 kWth / εγκατάσταση)
 • Να γίνεται χρήση τοπικής αγροτικής βιομάζας, π.χ. άχυρο, κλαδέματα οπωρώνων, κουκούτσια ελιάς, ποώδεις ή δασικές ενεργειακές καλλιέργειες, κτλ.
 • Να γίνεται χρήση μοντέρνων, αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων με δοκιμασμένες τεχνολογίες υψηλής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών
 • Να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς μοντέλου και σε άλλες περιοχές ή εφαρμογές ως παράδειγμα προς μίμηση και να μην είναι μεμονωμένες περιπτώσεις εφαρμογής (π.χ. εγκατάσταση λέβητα βιομάζας σε μια συγκεκριμένη οικία)

Συμμετέχοντες φορείς

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά πρωτίστως φορείς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να καλύψουν τις ανάγκες θερμότητάς τους με χρήση αγροτικής βιομάζας: δήμους, αγροκτήματα, αγροτοβιομηχανίες, θερμοκήπια, ξενοδοχεία, κτλ.

Η πρόσκληση είναι όμως ανοιχτή και σε όλους τους άλλους φορείς που μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας νέας αλυσίδας αξίας βασισμένης στην αγροτική βιομάζα: αγροτικούς και ενεργειακούς συνεταιρισμούς / κοινότητες, παραγωγούς καυσίμων, εγκαταστάστες και κατασκευαστές εξοπλισμού θέρμανσης με χρήση βιομάζας, συμβουλευτικές και αναπτυξιακές επιχειρήσεις, κτλ.


Προσφερόμενες υπηρεσίες

Οι εταίροι του έργου AgroBioHeat μπορούν να προσφέρουν μια σειρά από εξειδικευμένες τεχνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε πρωτοποριακές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, ανάλογα με τις ανάγκες τις κάθε περίπτωσης. Ενδεικτικά, αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Ανίχνευση και επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού θέρμανσης με χρήση αγροτικής βιομάζας και διευκόλυση των επαφών με κατασκευαστές και εγκαταστάτες εξοπλισμού.
 • Σχεδιασμός και υποστήριξη δημιουργίας αξιόπιστης αλυσίδας εφοδιασμού.
 • Τοπικές δράσεις / δράσεις ενημέρωσης για την γνωστοποίηση και αποδοχή των πρωτοβουλιών.
 • Δημιουργία συνεργασιών και συμμαχιών με άλλους τοπικούς φορείς.
 • Τεχνο-οικονομική αξιολόγηση της πρωτοβουλίας και υποστήριξη στην ανίχνευση πιθανών πηγών χρηματοδότησης.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και διαδικασία επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους με χρήση της ακόλουθης ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας: https://form.jotformeu.com/93092915859370

Μετά την υποβολή της αίτησης, εκπρόσωποι του ΕΚΕΤΑ και του ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ θα επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά με τους ενδιαφερόμενους για παροχή περισσότερων πληροφοριών καθώς και προγραμματισμό συναντήσεων, εφόσον χρειάζεται.

Η διαδικασία αναμένεται να καταλήξει στην επιλογή μιας πρωτοποριακής πρωτοβουλίας στην Ελλάδα έως τον Ιούνιο του 2020, πιθανώς με συμμετοχή και συνεργασία παραπάνω του ενός ενδιαφερόμενου φορέα. Η παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο μισό του 2020 και το 2021.


Πληροφορίες έργου

Το έργο AgroBioHeat χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας 2020» (αριθμός συμβολαίου: 818369) και συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Κύριο αντικείμενό του αποτελεί η μαζική προώθηση βελτιωμένων και έτοιμων για την αγορά λύσεων θέρμανσης με αγροτική βιομάζα στην Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.agrobioheat.eu).


Ενημέρωση λόγω κορονοϊού

Εξαιτίας των περιορισμών μετακινήσεων που έχουν υποβληθεί στην Ελλάδα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και για την προστασία της δημόσιας υγείας, σας ενημερώνουμε ότι:

 • Η ανοιχτή πρόσκληση του έργου AgroBioHeat για την υποστήριξη νέων πρωτοβουλιών παρατείνεται έως τον Μάϊο του 2020.
 • Προς το παρόν, η επικοινωνία με τους αιτούντες για την παροχή διευκρινήσεων θα γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως (τηλέφωνο / τηλεδιασκέψεις).
 • Ο προγραμματισμός επιτόπιων συναντήσεων με τους εταίρους του έργου (ΕΚΕΤΑ, ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ) θα μετατεθεί χρονικά. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση, ανάλογα με τις εξελίξεις.
 • Η τελική επιλογή των υποστηριζόμενων φορέων αναμένεται να μετατεθεί χρονικά, κάτι που θα επηρεάσει και το χρονοδιάγραμμα παροχής των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.
*
*

Scroll Up