Agrobioheat

Προώθηση της διείσδυσης της θέρμανσης με agrobiomass στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές

Αρχική > Υποστηριζόμενες Πρωτοβουλίες

Υποστηριζόμενες Πρωτοβουλίες

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που συνοδεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου. Οι πρωτοβουλίες αυτές εντοπίστηκαν και επιλέχθηκαν μέσω μιας δημοκρατικής και δίκαιης διαδικασίας που εφαρμόστηκε σε προηγούμενο στάδιο του έργου. Βασικό κριτήριο επιλογής ήταν η δυνατότητα υλοποίησης της πρωτοβουλίας και, συνεπώς, η δημιουργία μεγαλύτερης δυνατότητας αναπαραγωγής και, κατά συνέπεια, η δυνατότητα προώθησης της χρήσης της αγροβιομάζας στον τομέα της θέρμανσης και της θερμικής ενέργειας.

Οι επιλεγμένες πρωτοβουλίες προσπαθούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα καινοτομιών και αποτελούνται από διαφορετικές καινοτομίες και δράσεις υποστήριξης, όπως η εγκατάσταση λεβήτων, η ανάπτυξη αλυσίδων εφοδιασμού και εφοδιασμού, η κατασκευή εγκαταστάσεων ή οι εργασίες επεξεργασίας.

Στην ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ μπορείτε να βρείτε πλήρη περιγραφή όλων των περιπτώσεων που παρουσιάζονται παρακάτω.

Κροατία

J.T. Energy

Η πρωτοβουλία για τον παγοθραύστη βρίσκεται στην κομητεία της Ιστριακής Δημοκρατίας, κοντά στην πόλη Πούλα. Στόχος της είναι να κατασκευάσει ένα πιεστήριο για τα υποπροϊόντα του ελαιολάδου, ελαχιστοποιώντας έτσι το πρόβλημα διαχείρισης αυτών των υποπροϊόντων. Η λύση αυτή επιτρέπει επίσης την παραγωγή αγροβιοτεμαχίων. Το τελικό προϊόν τους, το HDPS – Hydraulic Drying Press System – μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριος πόρος για την παραγωγή βιώσιμης ενέργειας. Η εταιρεία ξεκίνησε την κατασκευή του εργοστασίου τον Σεπτέμβριο του 2021. Η υλοποίηση της μονάδας παραγωγής πελλετών προγραμματίζεται για το τέλος Ιουνίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και δεδομένου ότι το τεχνικοοικονομικό σχέδιο έχει ήδη αναπτυχθεί από την εταιρεία, η ZEZ βοηθά την πρωτοβουλία μέσω κοινωνικής και προωθητικής υποστήριξης, όπως η προώθηση του έργου (εκθέσεις, τηλεοπτικές εκπομπές, συνεντεύξεις, διαφημιστικό υλικό, βίντεο προώθησης κ.λπ.), η βοήθεια στην εμπλοκή και τον εντοπισμό πιθανών νέων τελικών χρηστών και νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Γαλλία

Σχολή Roches

Το έργο αυτό μπορεί να επηρεάσει την περιοχή του, αποδεικνύοντας τη χρήση εναλλακτικής βιομάζας σε μια υφιστάμενη εγκατάσταση. Ο χώρος της Ecole des Roches χρησιμοποιείται καθημερινά από περισσότερους από 600 μαθητές και περιλαμβάνει μια πισίνα και διάφορα κτίρια στέγασης.

Η αγροβιομάζα που χρησιμοποιείται είναι ένα μείγμα ξύλου κλαδέματος, ξύλου πρέμνων και τοπικών δασικών ξυλοτεμαχιδίων. Έχει σημασία επειδή παράγεται τοπικά, σε απόσταση 20 χλμ. από την εγκατάσταση.

Τα οφέλη που αποκομίζουν οι δικαιούχοι του έργου από τη χρήση της αγροβιομάζας είναι:

  • Οικονομική εξοικονόμηση λόγω του μέτριου κόστους της βιομάζας, καθώς και της σταθερότητας της πηγής ενέργειας, μη συσχετιζόμενης με τα ορυκτά καύσιμα
  • Αποφυγή εκπομπών CO2 χάρη σε ένα μείγμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό άνω του 80%
  • κοινωνικά οφέλη, χάρη στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Ελλάδα

Συνεταιρισμός VAENI & Δήμος Νάουσας

Η πρωτοβουλία που υποστηρίζεται στην Ελλάδα συνδέει δύο τοπικούς φορείς στην αμπελουργική περιοχή της Νάουσας στη Βόρεια Ελλάδα: τις τοπικές δημοτικές αρχές και τον γεωργικό συνεταιρισμό VAENI. Η κεντρική ιδέα περιστρέφεται γύρω από την αξιοποίηση ενός τοπικά παραγόμενου γεωργικού υπολείμματος – τα κλαδέματα των αμπελώνων – και τη μετατροπή του από “απόβλητο” που οι αγρότες θέλουν να απορρίψουν γρήγορα σε πολύτιμο πόρο ανανεώσιμης ενέργειας.

Οι αρχικές έρευνες σχετικά με το δυναμικό βιοενέργειας των κλαδεμάτων αμπελιού στη Νάουσα υλοποιήθηκαν μαζί με τη VAENI (βίντεο) σε ένα προηγούμενο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο – uP_running. Μέσω των δράσεων του AgroBioHeat, οι Έλληνες εταίροι ΕΚΕΤΑ και ΙΝΑΣΩ-ΠΑΣΕΓΕΣ είχαν ως στόχο να υποστηρίξουν την ανάπτυξη μιας αλυσίδας αξίας βιοενέργειας με βάση τα κλαδέματα αμπελώνων και με στόχο την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του μεγαλύτερου τοπικού καταναλωτή: του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Με την ολοκλήρωση του έργου, τέθηκαν υπόψη των τοπικών φορέων συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις για την υλοποίηση του έργου, οι οποίες, εφόσον υλοποιηθούν, μπορούν να προσφέρουν συγκεκριμένα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, ενώ παράλληλα αποτελούν πρωτοποριακό παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά την αξιοποίηση της αγροβιομάζας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ρουμανία

Κοινότης Bretcu

Η κοινότητα Bretcu είναι μια κοινότητα στην κομητεία Covasna της Ρουμανίας κοντά στην περιοχή των Καρπαθίων Ορέων.   Η κοινότητα υπέβαλε πρόταση έργου για επένδυση στη δημόσια πρόσκληση POIM 6.1, με στόχο τη δημιουργία τοπικής αλυσίδας αξίας εφοδιασμού με αγροβιομάζα και την κατασκευή 2 μονάδων θέρμανσης με βάση την αγροβιομάζα στο Bretcu.

Στις συνοδευτικές δράσεις η οντότητα παγοθραυστής συμμετείχε σε διάφορες δράσεις, όπως συναντήσεις με παρόχους τεχνολογίας, παραγωγούς αγροβιομάζας αλλά και με φορείς χάραξης πολιτικής, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα καλά αναλυμένο και ώριμο σχέδιο για την ενεργειακή αξιοποίηση της αγροβιομάζας. Ο δήμος εξέφρασε την προθυμία του να συμμετάσχει και να καθοδηγηθεί σε αυτή την πορεία, ενώ πολλές φορές ανακαλύφθηκαν νέες πληροφορίες και πτυχές που θα μπορούσαν αργότερα να αποτελέσουν εμπόδιο ή ζήτημα στη φάση της υλοποίησης.

Solfarm Ltd

Η Solfarm Ltd είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ασχολείται με την παραγωγή πατάτας, σιτηρών, καλαμποκιού και ελαιοκράμβης. Η εταιρεία βρίσκεται περίπου 20 χλμ. βόρεια του Brasov και περίπου 10 χλμ. από την πόλη Sfantu Gheorghe στην περιοχή Brasov Depression. Η εταιρεία διαθέτει μια βιομηχανική αίθουσα αποθήκευσης και συσκευασίας έως 1000 τ.μ., όπου απαιτείται θέρμανση χώρου.

Η εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει σε ένα σύστημα θέρμανσης από αγροβιομάζα με ίδια κεφάλαια. Πρέπει να διευθετηθεί η τοπική αλυσίδα εφοδιασμού βιομάζας. Η εταιρεία διαθέτει τα δικά της γεωργικά υπολείμματα, αλλά πρέπει να προμηθευτεί μηχανήματα για τον τεμαχισμό της βιομάζας. Μέχρι να αναπτυχθεί η δική της αλυσίδα εφοδιασμού, θα χρησιμοποιηθούν άλλες τοπικές πηγές βιομάζας, όπως βιομάζα από ΚΔΑΥ ως καύσιμο βιομάζας.

Ισπανία

Sudanell

Το Sudanell είναι μια τοποθεσία στην επαρχία Lerida της Ισπανίας. Ένας από τους οικονομικούς μοχλούς της είναι η γεωργία, ιδίως οι καλλιέργειες οπωροφόρων δέντρων. Κατά συνέπεια, η ποσότητα ορισμένων γεωργικών υποπροϊόντων, όπως το αγροτικό κλάδεμα και η απομάκρυνση των φυτειών, παράγεται σε μεγάλες ποσότητες μετά από κάθε εποχή. Ένας τοπικός πρωτοπόρος (μια εταιρεία παροχής γεωργικών υπηρεσιών ενός αυτοαπασχολούμενου), ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, είχε ως στόχο να αξιοποιήσει αυτό το υποπροϊόν σε ενέργεια. Αυτό ήταν το σημείο εκκίνησης αυτής της πρωτοβουλίας παγοθραύστη.

Επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του τοπικού πρωτοπόρου, ενός κατασκευαστή λέβητα, ενός εγκαταστάτη και ενός κατασκευαστή μηχανημάτων, μετά την έκθεση Expobiomasa στην Ισπανία (Σεπτέμβριος 2019) και τη συνάντηση και τις συζητήσεις με την AgroBioHeat για την εγκατάσταση ενός πιλοτικού λέβητα (75 kW) στο νοικοκυριό του πρωτοπόρου.

Πρόκειται για την πρώτη εγκατάσταση αυτού του τύπου στην Ισπανία. Ο λέβητας εγκαταστάθηκε στις αρχές του 2020 και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

EVE & Rioja Alavesa

Η Ενεργειακή Υπηρεσία της Χώρας των Βάσκων (EVE) είναι ένας δημόσιος ενεργειακός οργανισμός που προωθεί μια νέα πιλοτική εγκατάσταση στην αμπελουργική περιοχή Rioja Alavesa (πάνω από 13.500 εκτάρια αμπελώνων), η οποία ανήκει στην ΠΟΠ Rioja. Η EVE έχει πραγματοποιήσει βήματα σχετικά με τη μελέτη σκοπιμότητας και την ευαισθητοποίηση ήδη από το 2018. Μέσω της AgroBioHeat έχουν καταβληθεί οι προσπάθειες για την τεχνική υποστήριξη της EVE κατά τη δημιουργία του πιλοτικού προγράμματος, αρχικά για μια πρωτοβουλία τηλεθέρμανσης και τελικά σε ένα οινοποιείο για την παροχή θέρμανσης από ανανεώσιμες πηγές. Η AgroBioHeat βοήθησε την EVE και αλληλεπίδρασε με τους τοπικούς φορείς, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την εφοδιαστική.

Athisa Biogeneración & Ribera del Duero

Η συνοδεία ξεκίνησε ήδη το 2019 με τις πρώτες επαφές και τη δυνατότητα να ενεργοποιηθούν νέες αλυσίδες αξίας της γεωργικής ξυλώδους βιομάζας σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας. Ο στόχος ήταν, επομένως, να παράσχει υποστήριξη στην Athisa Biogeneración, τον κύριο φορέα αυτής της πρωτοβουλίας που έσπασε τον πάγο, να δημιουργήσει εμπιστοσύνη και να εμπλέξει φορείς, ειδικά προς τα οινοποιεία της Rioja και του Ribera del Duero ΠΟΠ.

CITA – Teruel

Το CITA είναι ένα ερευνητικό κέντρο αγροδιατροφικής έρευνας, που βρίσκεται στην κεντρική περιοχή της Teruel. Η Teruel είναι μια αρκετά ακατοίκητη περιοχή με αρκετά υψηλή διαθεσιμότητα για αγροβιομάζα. Οι συνοδευτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν με αυτή την πρωτοβουλία σχετίζονται με την εγκατάσταση ενός λέβητα που μπορεί να παρέχει θερμότητα και ζεστό νερό χρήσης σε όλο το κτίριο, αλλά με μια πρόσθετη προστιθέμενη αξία: προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως δοκιμαστική εγκατάσταση για τη χρήση νέας τοπικής βιομάζας και αγροβιομάζας. Έτσι, το έργο AgroBioHeat υποστήριξε αυτή την πρωτοβουλία παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στο σχεδιασμό του συστήματος λέβητα, ενώ παράλληλα προώθησε και έδωσε προβολή στην πρωτοβουλία προκειμένου να προκαλέσει ενδιαφέρον και να προσπαθήσει να προσελκύσει τοπικούς φορείς που μπορεί να ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν την τοπική αγροβιομάζα τους.

Ουκρανία

Dobrobud Ltd – Kherson

Η παγοθραυστική πρωτοβουλία της Dobrobud Ltd συνίσταται στην εγκατάσταση λεβήτων βιομάζας συνολικής ισχύος 500 kW για τη θέρμανση κτιρίων γραφείων και αποθηκών στη Χερσώνα με τοπική αγροβιομάζα (καλάμια, κλαδέματα και φλούδες). Η περιοχή Kherson βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Μαύρης Θάλασσας όπου το καλάμι συγκεντρώνεται σε μια συνολική έκταση περίπου 80 χιλιάδων εκταρίων. Το οικονομικό ενεργειακό δυναμικό του καλαμιού είναι 58 ktoe στην περιοχή. Η Dobrobud Ltd έχει περισσότερα από 7 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή μπρικετών, κυρίως από καλάμι, φλοιούς ηλίανθου και ξυλώδη βιομάζα, συμπεριλαμβανομένων των κλαδεμάτων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα μηχανήματά της για τη συγκομιδή καλαμιών και τους τεμαχιστές βιομάζας. Ωστόσο, δεν έχουν τη δυνατότητα πλήρους λειτουργίας λόγω της έλλειψης άδειας για τη συγκομιδή καλαμιών και χρειάζονται υποστήριξη για την προώθηση της συγκομιδής καλαμιών στην περιοχή. Τα κύρια αποτελέσματα αυτής της συνοδευτικής πρωτοβουλίας παγοθραύστη είναι η παροχή έρευνας CATI για την κατανόηση της τοπικής αντίληψης της αγροβιομάζας και την ενίσχυση της θέσης ανταγωνιστικότητας των λύσεων θέρμανσης με αγροβιομάζα- εργαστήριο διαβούλευσης για την ανταλλαγή εμπειριών από έργα αγροβιομάζας για θέρμανση- εξεύρεση ορθολογικών τεχνικών και οργανωτικών λύσεων για την αλυσίδα αξίας- κινητοποίηση τοπικών φορέων, προμηθευτών, παρόχων τεχνολογίας- ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων- δράσεις πίεσης και συνηγορίας με τοπικούς φορείς πολιτικής και δραστηριότητες προώθησης.

Bioterm-teplo Ltd – Odesa

Η Bioterm-teplo Ltd παρέχει θερμότητα σε δύο δημοτικά νοσοκομεία και έχει πρόταση για τη θέρμανση 7 σχολείων στην Οδησσό. Αυτά τα σχολεία διαθέτουν αποκεντρωμένα λεβητοστάσια με παλιούς λέβητες άνθρακα. Η εταιρεία πρόκειται να εγκαταστήσει εκεί σύγχρονους λέβητες βιομάζας. Η σχεδιαζόμενη αγροβιομάζα είναι pellets από φλοιό ηλίανθου. Η προτεινόμενη παγοθραυστική πρωτοβουλία είναι η εγκατάσταση ενός λέβητα βιομάζας ισχύος 500 kW στο σχολείο #11 της Οδησσού. Ο παγοθραυστής χρειαζόταν μια λύση που να παρέχει αποτελεσματική καύση των pellets από φλοιό ηλίανθου και τον απαραίτητο καθαρισμό των εκπομπών. Οι εντοπισμένες ορθολογικές λύσεις για τη θέρμανση με αγροβιομάζα θα επαναληφθούν και σε άλλα σχολεία. Τα κύρια αποτελέσματα της πρωτοβουλίας παγοθραύστη Bioterm-teplo συνοδεία είναι η παροχή μιας έρευνας CATI για την κατανόηση της τοπικής αντίληψης της αγροβιομάζας και την ενίσχυση της θέσης ανταγωνιστικότητας των λύσεων θέρμανσης με αγροβιομάζα- εργαστήριο διαβούλευσης για την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τα έργα θέρμανσης με αγροβιομάζα, εξεύρεση ορθολογικών τεχνικών και οργανωτικών λύσεων για την αλυσίδα αξίας- θέματα ποιότητας βιομάζας, απόδοσης, ποιότητας αέρα, τέφρας- μηχανική (αυτοματισμός του λέβητα, σύστημα καθαρισμού των εκπομπών)- κινητοποίηση τοπικών φορέων, προμηθευτών, παρόχων τεχνολογίας- δράσεις πίεσης και συνηγορίας με τοπικούς φορείς πολιτικής και δραστηριότητες προώθησης.

Scroll Up