Agrobioheat

Προώθηση της διείσδυσης της θέρμανσης με agrobiomass στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές

By - karampinis

AgroBioHeat: 2η συνάντηση έργου στο Ζάγκρεμπ

Η δεύτερη συνάντηση του έργου AgroBioHeat, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας (3 – 5 Ιουλίου 2019), και διοργανώθηκε από τον Συνεταιρισμό Πράσινης Ενέργειας (Zelena Energetska Zadruga). Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση λύσεων θέρμανσης με αγροτική βιομάζα στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης.

“Το έργο AgroBioHeat στοχεύει στο μετασχηματισμό του τομέα της θέρμανσης σε αγροτικές περιοχές μέσω της αξιοποίησης ενός σήμερα ανεκμετάλλευτου εγχώριου και ανανεώσιμου ενεργειακού πόρου: της αγροτική βιομάζας. Οι κύριες δραστηριότητες του έργου θα υλοποιηθούν σε έξι ευρωπαϊκές χώρες με ισχυρό γεωργικό τομέα – μεταξύ των οποίων και η Κροατία. Ο Συνεταιρισμός Πράσινης Ενέργειας είναι πρωτοπόρος στην υλοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κροατία, ειδικά εκείνων που έχουν ισχυρούς δεσμούς στην τοπική κοινότητα. Μέχρι το τέλος του έργου AgroBioHeat στοχεύουμε στην αξιοποίηση αυτής της εμπειρίας για την ανάπτυξη του τομέα της θέρμανσης με αγροτική βιομάζα” τονίζει ο συντονιστής του έργου Μανώλης Καραμπίνης, από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Πάνω από τη μίση έκταση της επικράτειας της Κροατίας είναι γεωργική γη, εκ της οποίας η πλειοψηφία είναι αρδευόμενες εκτάσεις. Η Ίστρια είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα περιοχής όπου η αναπτυσσόμενη ελαιουργική και οινοπαραγωγική βιομηχανία έχουν οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση της διαθέσιμης αγροτικής βιομάζας, η οποία ωστόσο δεν διαχειρίζεται και διατίθεται με ορθό τρόπο. Αξιοποιώντας την αγροτική βιομάζα ως καύσιμο για θέρμανση, ειδικά σε δημόσια κτήρια και βιομηχανίες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο, μπορεί να δοθεί μια λύση στο ζήτημα της διαχείρισης αυτών των υπολειμμάτων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τοπική και αειφόρο ανάπτυξη.

“Σήμερα η αγροτική βιομάζα εξακολουθεί να θεωρείται απόβλητο και όχι ένας ενεργειακός πόρος που μπορεί να αξιοποιηθεί. Η αειφόρος διαχείριση της αγροτικής βιομάζας μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο και στο περιβάλλον με τις χαμηλές εκπομπές και την υψηλή απόδοση. Επίσης, η προώθηση των λύσεων θέρμανσης με αγροτική βιομάζα μας φέρνει πιο κοντά στην υψηλότερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή ανεξαρτησία και την επίτευξη των στόχων την ΕΕ για το 2030,” – λέει η Lucija Nađ, συνεργάτης του Συνεταιρισμού Πράσινης Ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης συνάντησης πραγματοποιήθηκαν εντατικές συζητήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν από τους εταίρους του έργου AgroBioHeat τους προσεχείς έξι μήνες. Μεταξύ άλλων, αυτές περιλαμβάνουν: συναντήσεις με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς , προσδιορισμός νέων προωτοβουλιών χρήσης αγροτικής βιομάζας που θα υποστηριχθούν από το έργο και ισχυρή παρουσία σε σχετικές εκθέσεις γεωργίας και ενέργειας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση ενός εργαστηρίου σχετικά με τη χρήση της μεθόδου crowdfunding (χρηματοδότηση από το πλήθος) για την υλοποίηση έργων θέρμανσης με αγροτική βιομάζα, καθώς και με επισκέψεις στην πρώτη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στο Križevci (χρηματοδοτούμενο με το μοντέλο των μικρο-δανείων από πολίτες) και στην εταιρεία Senko, η οποία κατασκευάζει σόμπες, τζάκια και κουζίνες για καύσιμα βιομάζας.

“Ο Συνεταιρισμός Πράσινης Ενέργειας κατά τη διάρκεια του έργου θα συνδέσει τους παραγωγούς και τους καταναλωτές της αγροτικής βιομάζας στην Κροατία, θα υποστηρίξει αλλαγές στη νομοθεσία για ενίσχυση της χρήσης αυτού του τύπου βιοκαυσίμων για θέρμανση, θα προσδιορίσει και θα ενισχύσει μια νέα πρωτοβουλία που θα αποτελέσει παράδειγμα επιτυχούς υλοποίησης ενός έργου θέρμανσης με αγροτική βιομάζα και μοντέλο για την αναπαραγωγή του, ενώ θα παρέχει παράλληλα καθοδήγηση και συστάσεις για τη συμμετοχή των πολιτών στην χρηματοδότηση έργων με αγροτική βιομάζα “, τόνισε η Hajdana Rukavina, υπεύθυνη έργων του Συνεταιρισμού Πράσινης Ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες δραστηριότητες του έργου AgroBioHeat θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.
*
*

Scroll Up