Agrobioheat

Promoting danesssthe penetration of agrobiomass en danes

By - admin

AgroBioHeat – Et nyt Horizon 2020 projekt til promovering af varmeproduktion fra restbiomasse fra landbruget i Europa

Erstatning af fossile brændsler med restbiomasse fra landbrug er én mulighed for grøn omstilling inden for varmeproduktion – især i landområder. AgroBioHeat er et nyt projekt finansieret i EU’s rammeprogram Horizon 2020, der skal frembringe en platform med information og best practice eksempler, der kan fremme øget anvendelse af biomasse fra landbrug til opvarmning. Baggrund Varmesektoren bliver ofte overset i

Scroll Up